Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Torrt gods på pall

Inrikes leveranser av torrt gods på pall. Ditt transportbehov styr.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

Anders kan Distribution

Anders Hallström har anställts vid AkkaFRAKTs Logistik-avdelning som Key Account Manager. Anders kommer närmast från transportföretaget Jet Pack där han drivit den Malmöbaserade filialen.

-    Jag har arbetat inom transportbranschen i snart 30 år och kunskaperna som jag har förvärvat ställer jag till AkkaFRAKTs kunders förfogande, säger Anders Hallström, Key Account Manager inom affärsområde Logistik.

Anders Hallström har som mål att ständigt utvecklas. Det passar AkkaFRAKT bra eftersom vi är i en stark utvecklingsfas inom distribution, termotransporter och torrgodshantering. Anders ytterligare erfarenheter av terminalverksamhet gör att vi kan utvecklas tillsammans med våra kunder.

Läs mer

Samråd inför ansökan

AkkaFRAKT avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, Lunds kommun. Vid anläggningen sker idag mottagning, lagring, sortering och behandling (krossning/flisning) av icke-farligt avfall, huvudsakligen i form av bygg- och rivningsavfall. Bygg- och rivningsavfallet sorteras upp i olika fraktioner såsom trä, plast, skrot etc., och transporteras därefter vidare för förbränning eller återvinning.

I huvudsak avser bolaget att söka tillstånd för att ta emot och behandla större mängder avfall än vad nuvarande verksamhetstillstånd medger. Därtill vill bolaget kunna lagra mindre mängder farligt avfall som kan följa med bygg- och rivningsavfallet samt kunna ta emot en viss mängd schaktmassor t.ex. som behöver klassificeras innan vidare transport för lämpligt omhändertagande.

Läs mer