Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Integritetspolicy

Denna policy redogör för hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

AkkaFRAKT byter VD

Anders Lindström, VD för AkkaFRAKT, har efter 2 ½ år beslutat sig för att lämna uppdraget på grund av sin tidigare sjukdomsbild. Under Anders ledning har föreningen haft en mycket positiv utveckling genom att konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2017

Detta är AkkaFRAKT i Skåne ek för:s första hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2017. Syftet är att beskriva för våra intressenter hur vi arbetar med hållbar utveckling och hur vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan ser ut. 

Läs mer