Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Torrt gods på pall

Inrikes leveranser av torrt gods på pall. Ditt transportbehov styr.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

Fler leveranser gynnar kunderna

Nu kan våra kunder räkna med ännu fler leveranser i Skåne på fler orter varje dag. AkkaFRAKT har köpt BGF Skåne AB som sysslar med godsförmedling. Under våren 2015 integreras BGF med AkkaFRAKTs affärsområde Logistik och all ordertrafik sköts från gemensamt kontor och terminal i Malmö.

- Vi vet sedan tidigare att BGF är ett synnerligen välskött företag och står för samma värderingar som AkkaFRAKT. Därför är det enkelt beslut, när tillfälle ges, att vara med att fortsätta utveckla BGF för framtiden, säger Lars Heidenberg, VD, AkkaFRAKT.

 

Läs mer

En vinst för våra kunder

Ett vinnande recept är en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på drygt ett år. Samhällsnyttan är betydande med säkrare miljö runt kommunernas verksamheter och ett påtagligt minskat utsläppt från leveransfordonen. Detta har AkkaFRAKT tillsammans med Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn fått erkännande för när de fick Godstransportrådets nationella pris Årets Lyft vid Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 19 maj.

Redan i höstas blev Samordnad varudistribution regional vinnare i Skåne och Blekinge, och har nu fått det nationella priset i Sverige.  

 

Läs mer