Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Torrt gods på pall

Inrikes leveranser av torrt gods på pall. Ditt transportbehov styr.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

AkkaFRAKT 80 år

1936 bildades Lunds Lastbilsägareförenings Ordercentral. Cirka 18 förvärv och fusioner senare heter vi AkkaFRAKT och är 180 delägare med cirka 500 lastbilar som utför transportuppdrag. 80 år måste uppmärksammas, och det gör vi med en film.

Läs mer

Klimatsmarta transporter

AkkaFRAKT arbetar aktivt med miljöfrågor. Vår verksamhet medför miljöpåverkan i form av utsläpp av CO2, SOx och NOx och andra miljöföroreningar. Därför jobbar vi löpande med att minska utsläpp av koldioxid och övriga utsläpp. Vi utvecklar ständigt nya metoder för att minska vår miljöpåverkan.

Läs mer