Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Torrt gods på pall

Inrikes leveranser av torrt gods på pall. Ditt transportbehov styr.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

Anders kan Distribution

Anders Hallström har anställts vid AkkaFRAKTs Logistik-avdelning som Key Account Manager. Anders kommer närmast från transportföretaget Jet Pack där han drivit den Malmöbaserade filialen.

-    Jag har arbetat inom transportbranschen i snart 30 år och kunskaperna som jag har förvärvat ställer jag till AkkaFRAKTs kunders förfogande, säger Anders Hallström, Key Account Manager inom affärsområde Logistik.

Anders Hallström har som mål att ständigt utvecklas. Det passar AkkaFRAKT bra eftersom vi är i en stark utvecklingsfas inom distribution, termotransporter och torrgodshantering. Anders ytterligare erfarenheter av terminalverksamhet gör att vi kan utvecklas tillsammans med våra kunder.

Läs mer

Klimatsmarta transporter

AkkaFRAKT arbetar aktivt med miljöfrågor. Vår verksamhet medför miljöpåverkan i form av utsläpp av CO2, SOx och NOx och andra miljöföroreningar. Därför jobbar vi löpande med att minska utsläpp av koldioxid och övriga utsläpp. Vi utvecklar ständigt nya metoder för att minska vår miljöpåverkan.

På tankstationer erbjuds idag många miljövänliga alternativ till vanligt diesel som innehåller mellan 5-50 procent förnybart andel, som FAME och HVO. Vår senaste miljörapport påvisar att genom att använda de miljövänliga dieselalternativen har vi sparat cirka 25 procent av CO2-utsläpp som vi annars hade släppt ut om vi använt vanlig diesel.

 

 

Läs mer