Nyheter

Kom och träffa oss på Malmömässan!


Publicerad 190117 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Kom och träffa oss på Malmömässan

Den 6 -7 februari välkomnar vi er till Malmömässan och vår monter G16! Tävla om fina priser och lär känna oss samtidigt!

Intervju med vår Styrelseordförande


Publicerad 180925 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


​I intervjun berättar Stefan Andersson om sitt uppdrag i AkkaFRAKTs Styrelse samt svarar på frågor rörande utmaningar och möjligheter som vi står inför samt om AkkaFRAKTs fokus framöver.

AkkaFRAKT byter VD


Publicerad 180822 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Anders Lindström, VD för AkkaFRAKT, har efter 2 ½ år beslutat sig för att lämna uppdraget på grund av sin tidigare sjukdomsbild. Under Anders ledning har föreningen haft en mycket positiv utveckling genom att konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten.

Anders Lindströms sista arbetsdag är den 24 augusti 2018.

Styrelsen har för avsikt att tillsätta Anders Ljunge som tillförordnad VD under tiden för rekrytering av ny VD.

​För mer information kontakta:

Stefan Andersson, styrelseordförande AkkaFRAKT

Förändringar i Styrelsens sammansättning


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKTs Styrelse har förstärkts med två nya externa ledamöter. Vid vårstämman den 15e maj 2018 utsågs Stefan Andersson till ny styrelseordförande i AkkaFRAKT, som tar över efter Anne-Lie Lind, och Viktor Pansell ersatt Anders Jonasson som styrelsesuppleant.

Hållbarhetsredovisning 2017


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Detta är AkkaFRAKT i Skåne ek för:s första hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2017. Denna hållbarhetsrapport omfattar AkkaFRAKT i Skåne Ek För och dess dotterföretag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med kraven i ÅRL 6 kap.     

AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart


Publicerad 180214 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Enligt hastighetsmätningar inom Svenskt Hastighetsindex som genomfördes i slutet på 2017 är AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart. Resultatet baseras på sammanlagt 3 614 observationer inom segmenten tunga lastbilar och tunga lastbilar med släp. Det finns stora skillnader mellan transportörerna. 

Fair Transport - Vi har tagit ställning


Publicerad 180212 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

AkkaFRAKT 80 år


Publicerad 170303 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


1936 bildades Lunds Lastbilsägareförenings Ordercentral. Cirka 18 förvärv och fusioner senare heter vi AkkaFRAKT och är 180 delägare med cirka 500 lastbilar som utför transportuppdrag. 80 år måste uppmärksammas, och det gör vi med en film.

Mats Lindberg blir Affärsområdeschef Logistik


Publicerad 160607 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Mats Lindberg är med 30 år inom transportbranschen den person som ska leda AkkaFRAKTs affärsområde Logistik vidare. Mats kommer närmast från GDL Transport AB, Kristianstad, där han under många år haft olika positioner inom GDL, framför allt inom logistik. Mats har även en karriär inom DFDS bakom sig.

-    Med min mångåriga erfarenhet inom spedition och åkeri kan jag tillföra erfarenhet från produktion och se verksamheten med nya ögon, säger Mats Lindberg, Affärsområdeschef Logistik.

Aktivt miljöarbete


Publicerad 160519 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Som ett ISO 14001-certifierat företag arbetar vi ständigt mot att minska miljöbelastningen våra tjänster medför.

Klimatsmarta logistiklösningar som att samlasta gods från flera kunder bidrar till betydlig minskning av bränsleförbrukning. Genom att minska antalet transportstopp vid leveranser och avhämtningar av gods effektiviserar vi godsflödet, vilket gynnar miljö och är mer tidseffektivt.
Några exempel på vårt miljöarbete:

Pages