Nyheter

AkkaFRAKTARE håller hastigheten


Publicerad 150616 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Svenskt hastighetsindex (SHI) har utfört mätningar i april och maj 2015. SHI är ett verktyg för att bedöma hur bra transportföretag är på att följa hastighetsregler. AkkaFRAKT deltog i mätningarna inom segmentet tunga lastbilar samt tunga lastbilar med släp, och blev jämfört med andra företag inom samma fordonssegment.  

Resultatet blev strålande! 84 procent av AkkaFRAKTs chaufförer håller hastigheten, vilket är betydligt bättre än genomsnittet som är 59 procent. 7 494 lastbilar blev noterade under mätningen.

Detta placerar oss bland de 3 bästa svenska transportföretagen på att hålla rätt fart! 

De olika segmenten var:
1. Tunga lastbilar med släp (tyngre än 3,5 ton)
2. Tunga lastbilar
3. Lätta lastbilar
4. Tunga bussar
5. Personbilar

Läs mer om SHI