Nyheter

En vinst för våra kunder


Publicerad 150522 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKT har tillsammans med Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tilldelats Godstransportrådets nationella pris Årets Lyft. Priset delades ut under ett seminarium som hölls av Godstransportråden i Sverige, vid Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 19 maj.

Det är sex regioner i Sverige där kandidater till det nationella priset hade nominerats. AkkaFRAKT och Österlenkommunernas vinnande recept är en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på bara drygt ett år. 
-    Det är fantastiskt roligt att ha kunnat bidra till den stora samhällsnytta som blivit resultatet av projektet. Tänk om detta kan inspirera andra kommuner och företag. Då har vi gjort en betydende insats för miljön och det känns väldigt bra, säger Ulrik Larsson, Kundansvarig på AkkaFRAKTs Logistikavdelning.
Ulrik riktar även beröm mot Österlenkommunernas representanter samt terminalpersonal och chaufförer.
-    Allt samarbete med kommunerna har flutit på smidigt, och chaufförer och terminalpersonal har skött hantering väldigt bra, säger Ulrik.
Minoo Akhtarzand, ordförande i ett av råden (Småland,) samt även landshövding i Jönköpings län, säger i Transportrådets pressmedelande att:
-    I konkurrens med många andra värdiga kandidater har vinnarna utmärkt sig lite extra. Kommunerna har identifierat ett framgångsrikt koncept som visat sig mycket lyckat ... Idén är inte bara innovativ, utan den har visat på bra resultat. Faktorer som har varit viktiga för oss att kunna se innan vi utsåg vinnaren.

Prismotiveringen lyder: ”Ett framgångsrikt och inspirerande exempel på samordnad varudistribution där kommunerna som upphandlare med hjälp av ett genomtänkt och ambitiöst angreppssätt uppnått omfattande reducering av sina varutransporter. Genom en modell där ansvarig transportör samordnar alla in- och utleveranser inom de givna ramar som satts av transportköparen har varutransporterna minskat med så mycket som 75 procent. Aktörerna koordinering, transparens och inte minst mod, gynnar både ekonomi, trafiksäkerhet och miljö.”

Ytterligare information:
Ulrik Larsson, AkkaFRAKT, tel. 0709-11 49 67, ulrik.larsson@akkafrakt.se
Christina Persson, Ystad kommun, tel. 0709-47 70 84, christina.b.persson@ystad.se

Om Godstransportrådet
Godstransportråden arbetar för att stärka samarbetet mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan industri, speditörer och godstransportköpare för att fånga behov, förväntningar och önskemål. Idag finns sex Godstransportråd i landet. Årets Lyft har instiftats för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar. Godstransportråden utser årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets Lyft. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som får utmärkelsen Årets Lyft i Sverige. www.godstransportradet.se