Nyheter

Logistiklösningar


Publicerad 150318 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi på AkkaFRAKT vill vara mer för dig än bara din transportleverantör och logistikpartner. Vi vill vara ditt bollplank i alla dina logistikfrågor. Gemensamt kan vi hitta kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet som gynnar ditt företag. Från flera av våra logistikcenter, till exempel Bergaterminalen i Helsingborg, sköter vi tredjepartslogistik. Allt från lösa konsumentförpackningar till helpalls-hantering.

 Vi kan bland annat erbjuda:
•    Mottagning av inleveranser
•    Lossning av containers
•    Lagerhållning, även kyl- och frysvaror
•    Utplock efter inkomna order
•    Inventering
•    Byggnation av exponeringsställ
•    Ompackningar
•    Returhantering
•    Avrop av varor till lager
Vi erbjuder också tullager och har Tullverkets tillstånd att hantera oförtullat gods.

Vi har uppdrag inom bland annat dagligvaruhandel, fackhandel, och e-handel. 


Prata med Mikael Dahlqvist på 0709-114 963
eller mikael.dahlqvist@akkafrakt.se för att få veta mer.