Nyheter

Prisad logistikmodell håller hela vägen


Publicerad 141020 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Från 26 000 till 6000 transportstopp är en imponerande besparing. Med samordnad varudistribution i Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn och Sydskånska Gymnasieförbundet har AkkaFRAKT fått Godstransportrådets pris ”Årets lyft” 2014. Genom samdistribution har antalet stopp i kommunerna minskat med 75 procent. Minskade kommunala kostnader, ökad säkerhet med minskade transporter kring skolor, och minskad miljöbelastning av trafik gör alla till vinnare.

– Det är fantastiskt roligt att projektet har blivit verklighet och att utfallet blivit så bra för alla berörda parter. Samarbetet med kommunerna är klockrent och vi är stolta att ligga i framkant tillsammans med dem när det gäller smarta logistiklösningar, säger Ulrik Larsson som drivit projektet ifrån AkkaFRAKTs sida.

Logistikmodellen väntas fungera lika bra i det privata näringslivet som inom den kommunala verksamheten. I alla transportflöden kan samdistribution, ruttoptimering och transparens i informationsflödet förväntas ge liknande besparingar i minskat trafikarbete och minskade koldioxid-utsläpp.

- Modellen ger ökad leveransprecision och en bättre service än tidigare hos mottagande enheter. Samtidigt uppnår vi de politiska målen med minskad miljöbelastning, ökad konkurrens och fler lokala livsmedelsproducenter, säger Christina Persson, projektledare, Ystads kommun.