Nyheter

En vinst för våra kunder


Publicerad 150522 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKT har tillsammans med Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tilldelats Godstransportrådets nationella pris Årets Lyft. Priset delades ut under ett seminarium som hölls av Godstransportråden i Sverige, vid Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 19 maj.

Logistiklösningar


Publicerad 150318 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi på AkkaFRAKT vill vara mer för dig än bara din transportleverantör och logistikpartner. Vi vill vara ditt bollplank i alla dina logistikfrågor. Gemensamt kan vi hitta kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet som gynnar ditt företag. Från flera av våra logistikcenter, till exempel Bergaterminalen i Helsingborg, sköter vi tredjepartslogistik. Allt från lösa konsumentförpackningar till helpalls-hantering.

AkkaFRAKT förvärvar BGF Skåne AB


Publicerad 150227 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Lars Heidenberg, AkkaFRAKTs VD och Bengt Andersson, VD och ägare av BGF Skåne AB har kommit överens om att BGF förvärvas av AkkaFRAKT.

BGF Skåne AB, som bedriver godsförmedling, har förvärvats av AkkaFRAKT. Under våren 2015 integreras BGF med AkkaFRAKTs affärsområde Logistik och all ordertrafik sköts från gemensamt kontor och terminal på Hemsögatan i Malmö.

Prisad logistikmodell håller hela vägen


Publicerad 141020 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Från 26 000 till 6000 transportstopp är en imponerande besparing. Med samordnad varudistribution i Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn och Sydskånska Gymnasieförbundet har AkkaFRAKT fått Godstransportrådets pris ”Årets lyft” 2014. Genom samdistribution har antalet stopp i kommunerna minskat med 75 procent. Minskade kommunala kostnader, ökad säkerhet med minskade transporter kring skolor, och minskad miljöbelastning av trafik gör alla till vinnare.

Fullt tryck på jordbrukstransport


Publicerad 141019 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


På hösten är det högtryck på jordbrukstransporter, oavsett väder. Mer än en miljon ton betor, potatis och spannmål lastas på AkkaFRAKTs fordon hos de skånska lantbrukarna. Jordbruksprodukterna körs till livsmedelsproducenter som förädlar råvarorna och producerar socker, chips, pommes frites, färdigrätter, med mera. Nästa steg är att få alla produkter till livsmedelsaffärerna där vi enkelt och bekvämt kan plocka till oss middagsmat och fredagsmys.

Pages