Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Integritetspolicy

Denna policy redogör för hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

Snart dags att presentera resultatet av tävlingen!

Visste du om att vi inte bara kör grus??? På Logistik- & Distributionsmässan den 6-7 februari bjöd vi till en tävling...

Läs mer

Ny plattform för KundWEBB

Fr.o.m. mars 2019 går vi över till ett nytt affärssystem för att på ett bättre  sätt möta våra kunders krav och behov. Ändringen innebär att vi även kommer att gå över till en ny plattform för Kundwebb.

Läs mer