Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av 200 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

AkkaFRAKT har 500 fordon av varierande slag.
Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 500 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

Rätt bil löser uppgiften.
Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

1
2
3
Integritetspolicy

Denna policy redogör för hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

BulkTEAM

Bulktransporter med torrt gods som håller tidtabellen över hela Norden.

Vi är specialister på att lyfta glas

När det gäller hantering av skört glas handlar det om millimeterprecision och minsta oförsiktighet kan leda till att glaset blir förstört. Våra skickliga åkare klarar de allra svåraste uppdragen! 
Kontakta oss på kranbilar@akkafrakt.se eller 046-280 79 30.

Läs mer

Oversize transport web page now in English!

Now you can find information in English about our oversize transport service on our web page!

Läs mer