Rätt bil löser uppgiften.

AkkaFRAKT har spännvidd på maskinparken. Ryms det på eller i en lastbil har vi alltid rätt fordon till ditt uppdrag.

Den som äger bryr sig.

AkkaFRAKT består av ca 140 egna företagare. Vinnaren är ditt företag, som får en samarbetspartner med förmåga att ta ansvar och göra det lilla extra.

Tjugo bilar imorgon?

Vi ordnar det. Det är möjligt eftersom AkkaFRAKT har fler än 440 egna fordon. På så sätt är du säker på att alltid få hjälp.

1
2
3
Integritetspolicy

Denna policy redogör för hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Dags att städa?

Vi har containers för alla behov. Snabb utsättning och hämtning.

Bli en av oss!

Kom med i ett aktivt och vaket team!

Med anledning av Coronaviruset

AkkaFRAKT har ett samhällsansvar för att minska risken att smittan sprids. AkkaFRAKT har därför valt att vidta försiktighetsåtgärder. 

Kortfattat innebär detta att AkkaFRAKT beslutat att alla inom AkkaFRAKT koncernen har hemkarantän i fjorton dagar för samtliga som besökt områden som Folkhälsomyndigheten angett som riskområden. Som en försiktighetsåtgärd uppmuntrar vi alla på kontoret som har möjlighet att jobba hemifrån att göra det.

Förutsättningarna kan komma att ändras snabbt i takt med att andra myndigheter ändrar sina rekommendationer och vi följer utvecklingen noga.

Läs mer

AkkaFRAKTs åtgärder vid leveranser med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Som ett led i att minska smittspridningen av Corona-viruset vidtar AkkaFRAKT ett antal ytterligare åtgärder vid leveranser (gäller från och med 19 mars och tills annat kommuniceras).

Det är viktigt att påpeka att Corona inte smittar via paket och försändelser utan via sjuka personer.

Vi uppmanar också våra chaufförer att bära handskar och följa de råd Folkhälsomyndigheten kommunicerat sedan tidigare.

Läs mer