Anläggningsmaskiner hos AkkaFRAKT

Anläggningsfordon

Fem eller tjugofem anläggningsbilar? Det fixar vi.

Schaktmassor, leveranser av grus, makadam och asfalt till väg- och brobyggen. Det krävs kunskaper och planering för att allt detta ska komma fram i tid och till rätt plats. Kunniga transportledare maximerar rutterna med leveranser och erfarna chaufförer ser till att varje lass hamnar där det ska.

AkkaFRAKT anlitas flitigt vid stora infrastrukturella projekt där kapacitetsbehovet kan växla snabbt. Behöver du fem lastbilar ena dagen och tjugofem nästa dag fixar vi det. Kunderna utgörs huvudsakligen av markentreprenörer. Undantaget som bekräftar regeln är villaägaren som behöver ett lass grus till altanbygget eller matjord till sin täppa.

Myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner som är ansvariga för att vägar ska vara brukbara i alla väder anlitar AkkaFRAKTs anläggningsfordon. Vinterväghållning med plogning och saltning samt underhåll av grusvägar med olika dammbindningsmetoder är exempel på tjänster som AkkaFRAKT utför.

 


Beställning/transportledning: 046-280 79 20

Fakturor/Kundwebb: 046-280 79 46, 0709-114 946