Avfallshantering

AkkaFRAKT löser dina avfallsbehov.

Hos oss får du hjälp med att hantera alla typer av avfall som till exempel byggavfall, metallskrot och trädgårdsavfall. Vi hanterar även restprodukter av plast, papper eller annat material från tillverkningsföretag, kommuner, skolor, butiker och privatpersoner. Vi erbjuder också våra kunder utbildning för att öka deras kunskaper och minska deras kostnader för hantering av sitt avfall. 

Vi har sysslat med avfallshantering i många år och du som kund kan lita på att allt avfall tas omhand och behandlas på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi erbjuder även uthyrning och tömning av containrar, samt skötsel av återvinningsstationer.

Vi har ett omfattande containersortiment för olika behov. Ibland är en storsäck bättre för att kasta avfall i.

Fordonsflotta/containrar: Ett 40-tal liftdumpers och lastväxlare samt 3 000 containrar i varierande utförande för olika ändamål. Läs mer om våra olika typer av containrar och lastväxlare.


Beställning/transportledning: 046-280 79 40