Bulktransporter

Bulktransporter

Sand, foder eller kalk — BulkTEAM kör allt.

Bulkgods kan vara cement, djurfoder och olika typer av industriråvaror som bränslepellets, kalk och plastsorter. Råvaror till livsmedelsindustrin kan också transporteras av vårt dotterbolag BulkTEAM. Chaufförerna är ofta ute i veckor på uppdrag över hela Sverige, ibland även med leveranser till våra grannländer. 

En viktig uppgift för chaufförerna är att minutiöst rengöra tankarna vid byte av gods. Ett sandkorn på fel ställe kan ställa till med stora problem i processindustrin. Som specialitet kan nämnas att tre sugfordon som alltid är tillgängliga vid till exempel trafikolyckor där bulkfordon måste tömmas, eller vid andra tillfällen där gods skall sugas upp och flyttas. 

Nordisk marknadsledare inom Bulk

Det blev resultatet när AkkaFRAKTs marknadsområde Bulk och finska Powder-Trans slog ihop sina påsar 2014. BulkTEAM har en av de modernaste fordonsparkerna i Norden med utrustning som lämpar sig för all sorts bulktransport av torrt gods. BulkTEAM har fordon som transporterar livsmedelsråvaror, kalk, sand, cement, plast och andra bulkvaror i Norden. Du når BulkTEAMs svenska personal på 010-165 42 00.

Läs mer på bulkteam.se eller ring 010-165 42 00.