Distribution

Leverans av kabeltrummor eller bilrutor i Öresundsregionen.

Ryms ditt gods i en bil eller lastbil? Då kan vi hjälpa dig. AkkaFRAKT levererar produkter av vitt skilda slag, allt från kabeltrummor till bilrutor och målarfärg. Varor till industri- och handelsföretag samt privatpersoner i Sydsverige levereras på båda sidor av Öresund, med betoning på den svenska sidan. I vissa tjänster ingår även mer långväga transporter. Vi erbjuder fem typer av tjänster:

• Helchartrade fordon – en kund har ett eller flera fordon till sitt förfogande på heltid
• Kyl/Frysdistribution från terminal – vidaredistribution av gods som omlastas i kyl-/fryslager
• Beställningsuppdrag – kunder som vill ha en enskild transport av gods
• Bud – hämtning och leverans av gods med kort varsel

Fordonsflotta: Cirka 135 kyl/frys- och distributionsfordon.


Beställning/transportledning: 040-691 78 60