Drag

AkkaFRAKT i speditörernas tjänst.

AkkaFRAKT servar internationella speditörer med trailertransporter. Dessa sker huvudsakligen inom Sverige, men vi har även fordon som kör i Europa.

Ibland lämnas en trailer på ett ställe och en ny kopplas på för återtransport. I andra fall sker delleveranser av godset på olika platser under färden. Speditörernas kunder utgörs till stor del av industriföretag, vars transporter är hårt tidsstyrda - så kallade "just-in-time-leveranser".


Beställning/transportledning Drag: 040-691 78 74