Fair Transport

Vi har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

I dagens konkurrenssituation finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Fair Transport underlättar för alla som köper transporter att göra bra val.

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Vi är också en del av Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Vi kör trafiksäkert

• Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar

• Vi följer regler om kör- och vilotider

• Vi lastar och säkrar godset korrekt

• Vi använder bara besiktigade fordon

Vi kör klimatsmart

• Vi är utbildade i sparsam körning

• Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången

• Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan

• Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner

Vi tar ansvar

• Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden

• Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter

• Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs

• Vi följer en etisk policy