AkkaFRAKT hos Ågab

Intressebolag

Företag som kompletterar AkkaFRAKTs tjänster.

AkkaFRAKT är delägare i Skånegrus och Ågab, två bolag som kompletterar AkkaFRAKTs utbud av tjänster inom markarbeten.

Skånegrus har två täkter i Skåne där olika produkter för markarbeten produceras. ÅGAB har flera anläggningar för mottagning, siktning och försäljning av utsorterade samt källsorterade material som armerad och oarmerad betong, tegel- och betongblandningar, matjord, asfalt, sand med mera. ÅGAB tar tillvara på byggmaterial och genom att återvinna materialen sparas naturtillgångar. 

Ågab Syd AB