Kranbilar

Från lyft till trädfällning.

Bygg- och entreprenadföretag eller kommuner som behöver kranbilstjänster har en given samarbetspartner i AkkaFRAKT. Uppdragen varierar och kan bestå av allt från att lyfta och transportera arbetsbodar eller förse byggjobbare på 10:e våningen med tegel. Vi skiljer på kranbilstransporter som utför anläggningsarbete och kranbilar som ska utföra uppdrag inom industri & bygg.

Andra uppdrag kan vara trädfällning eller kapa trädgrenar i höga träd. Inför varje nytt uppdrag läggs stor vikt vid att undersöka förutsättningarna så att rätt fordon med nödvändig krankapacitet finns på plats när det är beställt. AkkaFRAKT klarar av alla typer av lyft-uppdrag, till exempel lätta, låga, eller höga tunga lyft.

Fordonsflotta: Ett 100-tal 2-, 3- och 4-axliga kranbilar med kapacitet upp till 155 tonmeter med fasta eller tippbara flak.


Beställning/transportledning: 046-280 79 30