Nyheter

AkkaFRAKT 80 år


Publicerad 170303 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


1936 bildades Lunds Lastbilsägareförenings Ordercentral. Cirka 18 förvärv och fusioner senare heter vi AkkaFRAKT och är 180 delägare med cirka 500 lastbilar som utför transportuppdrag. 80 år måste uppmärksammas, och det gör vi med en film.

Se filmen på YouTube: