Nyheter

AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart


Publicerad 180214 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Enligt hastighetsmätningar inom Svenskt Hastighetsindex som genomfördes i slutet på 2017 är AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart. Resultatet baseras på sammanlagt 3 614 observationer inom segmenten tunga lastbilar och tunga lastbilar med släp. Det finns stora skillnader mellan transportörerna. 

Andelen lagliga transporter totalt för tunga lastbilar/tunga lastbilar med släp är 49 procent. AkkaFRAKTs andel lagliga transporter totalt är cirka 70 procent vilket är betydligt bättre än genomsnittet och bäst av alla transportföretag som deltagit i Svenskt Hastighetsindex. 

Vår eftersträvan att vara föredömen i trafiken gör att vi aktivt medverkar till att förbättra trafiksäkerheten. Och målet är såklart 100% transporter utan hastighetsöverträdelser.