Nyheter

AkkaFRAKT byter VD


Publicerad 180822 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Anders Lindström, VD för AkkaFRAKT, har efter 2 ½ år beslutat sig för att lämna uppdraget på grund av sin tidigare sjukdomsbild. Under Anders ledning har föreningen haft en mycket positiv utveckling genom att konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten.

Anders Lindströms sista arbetsdag är den 24 augusti 2018.

Styrelsen har för avsikt att tillsätta Anders Ljunge som tillförordnad VD under tiden för rekrytering av ny VD.

​För mer information kontakta:

Stefan Andersson, styrelseordförande AkkaFRAKT

0730-561228, stefan.n.andersson@akkafrakt.se