Nyheter

AkkaFRAKT och Energifabriken erbjuder tankning av HVO100 i Dalby


Publicerad 200915 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Världen har Parisavtalet. Sverige har 2030-målet med 70% mindre CO2 från trafiken. AkkaFRAKT är en del av denna omställning. Vi tar nu ett steg framåt.

AkkaFRAKT har tillsammans med Energifabriken funnit en möjlighet att minska sitt och branschens miljöavtryck genom att tanka HVO100, Neste MY Förnybar Diesel, på vår egen station i Dalby.

HVO100 ersätter vanlig fossil diesel i befintliga dieselfordon. Miljönyttan uppstår direkt utan modifiering av fordonen. CO2-besparingen blir 90% jämfört med fossil diesel. Det gör en stor skillnad för miljön. Tankstationen på Blockvägen 12 i Dalby ligger bra till för AkkaFRAKT då många fordon passerar. Vi erbjuder även andra företag, kommunala verksamheter och privatpersoner att nyttja tanken. Vi vill att alla som kan är med i omställningen till ett förnybart Sverige.

- Vi har många kunder i regionen som efterfrågar fossilfria transporter. Tankstationen ligger strategiskt placerad för att eliminera onödiga framkörningssträckor som bilarna skulle behöva köra för att tanka HVO på andra ställen. På det sättet maximerar vi miljönyttan. Genom att göra stationen offentlig och låta andra tanka HVO 100 där, bidrar vi till snabbare miljöomställning i hela branschen och maximerar miljönyttan ännu mer, säger Carl-Henrik Söderström, VD för AkkaFRAKT.

I början på september installerades tankstationen av Energifabriken och är nu i full drift.

- Energifabrikens syfte är att accelerera omställningen till ett 100% förnybart samhälle. Tankstationen i Dalby blir en pusselbit i vårt nät av mer än 60 förnybara tankställen, säger Henrik Fridholm Marknadschef Energifabriken.

- Vi tycker att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på vårt hållbarhetsarbete, därför valde vi Energifabriken, som endast erbjuder förnybara produkter, som samarbetspartner i detta initiativ, säger Carl-Henrik Söderström, VD för AkkaFRAKT.

För mer information, kontakta gärna:

Carl-Henrik Söderström, VD AkkaFRAKT: 0709 114 901, carl-henrik.soderstrom@akkafrakt.se
Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken: 010-25 21 275, henrik@energifabriken.se