Nyheter

AkkaFRAKTs åtgärder vid leveranser med anledning av Coronaviruset (Covid-19)


Publicerad 200319 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Som ett led i att minska smittspridningen av Corona-viruset vidtar AkkaFRAKT ett antal ytterligare åtgärder vid leveranser (gäller från och med 19 mars och tills annat kommuniceras):

   - Alla kvittenser direkt i handdatorn tas bort tills vidare.  Mottagare skriver på egen lapp som fotograferas av chaufför som kvittens.

   - Mottagare skriver på fraktsedel med egen penna.

   - Möjlighet till fullmakt, mail med uppgifter (Företag, namn, kontaktuppgifter, märk mailet med ”Fullmakt”) Gäller 30 dagar från att mailet skickats. Fullmakten innebär att AkkaFRAKT får leverera sändningar till nedanstående mottagare trots att det är obemannat och ingen kvittens av sändningen kan fås på plats.

Det är viktigt att påpeka att Corona inte smittar via paket och försändelser utan via sjuka personer.

Vi uppmanar också våra chaufförer att bära handskar och följa de råd Folkhälsomyndigheten kommunicerat sedan tidigare:

   - Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

   - Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

   - Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smittspridning.

   - Undvik att röra vid ditt ansikte eller dina ögon.

   - Om möjligt, undvik större samlingar där smittorisken är högre.

   - Stanna hemma när du är sjuk. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 om du behöver vård.