Nyheter

Carl-Henrik Söderström är AkkaFRAKT:s nya VD


Publicerad 190304 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Styrelsen för AkkaFRAKT har utsett Carl-Henrik Söderström till ny VD för verksamheten. Han tillträder tjänsten den 4 mars 2019.              

”Carl-Henrik kommer med sina goda ledaregenskaper, höga kompetens samt genuina nyfikenhet och drivkraft att passa mycket bra för uppdraget att leda AkkaFRAKTs positiva utveckling framåt. Det är med glädje och stor förväntan övriga styrelsen och jag idag hälsar honom varmt välkommen till AkkaFRAKT!” säger styrelseordförande Stefan Andersson.

Carl-Henrik är 40 år och har arbetat 12 år inom DHL där han har haft ett antal olika chefsroller, bland annat som verksamhetschef för 3 logistikanläggningar i Skåne. Carl-Henrik är civilingenjör i Industriell ekonomi och därtill certifierad Kvalitets- och miljöchef.

”Det är med stor glädje, stolthet och ödmjukhet jag tar mig an rollen som VD för AkkaFRAKT. Med AkkaFRAKTs starka företagskultur och entreprenörsanda har vi mycket goda förutsättningar för att ta oss an framtidens marknads- och teknikmöjligheter.” säger Carl-Henrik Söderström.

Avgående tillförordnad VD, Anders Ljunge, kommer under en period arbeta kvar som konsult för att säkerställa en bra överlämning samt att slutföra några viktiga projekt.

För mer information kontakta:

Carl-Henrik Söderström, VD AkkaFRAKT:

+46 722 002 776, carl-henrik.soderstrom@akkafrakt.se

Stefan Andersson, Styrelseordförande AkkaFRAKT:

+46 730 561 228, stefan.n.andersson@akkafrakt.se