Nyheter

Förändringar i Styrelsens sammansättning


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKTs Styrelse har förstärkts med två nya externa ledamöter. Vid vårstämman den 15e maj 2018 utsågs Stefan Andersson till ny styrelseordförande i AkkaFRAKT, som tar över efter Anne-Lie Lind, och Viktor Pansell ersatt Anders Jonasson som styrelsesuppleant.

   Stefan Andersson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar som bl.a. VD, Divisionschef, Marknadsdirektör, osv. inom framförallt B2B verksamheter. Sedan 10 år tillbaka har Stefan bedrivit konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och företagsledning och brinner för att driva företag mot att bli marknadsledande i lönsamhet och tillväxt.

   Viktor Pansell har arbetat som VD och i företagsledande chefsroller i över 20 år och har stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt förändringsarbete. Viktor driver ett eget företag där han arbetar med Affärsdrivande Ledarskap™ för ledningsgrupper och chefer.

Stefans och Viktors erfarenheter kommer att bidra med nya infallsvinklar för AkkaFRAKT i dess fortsatta utveckling.