Nyheter

Fair Transport - Vi har tagit ställning


Publicerad 180212 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

Läs mer