Nyheter

Med anledning av Coronaviruset


Publicerad 200316 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKT har ett samhällsansvar för att minska risken att smittan sprids. AkkaFRAKT har därför valt att vidta försiktighetsåtgärder.  

Kortfattat innebär detta att AkkaFRAKT beslutat att alla inom AkkaFRAKT koncernen har hemkarantän i fjorton dagar för samtliga som besökt områden som Folkhälsomyndigheten angett som riskområden. Som en försiktighetsåtgärd uppmuntrar vi alla på kontoret som har möjlighet att jobba hemifrån att göra det.

Förutsättningarna kan komma att ändras snabbt i takt med att andra myndigheter ändrar sina rekommendationer och vi följer utvecklingen noga.