Nyheter

Vi går över till ett nytt affärssystem


Publicerad 190227 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi på AkkaFRAKT strävar ständigt efter att förbättra våra processer och arbetsrutiner för att på ett bättre sätt möta våra kunders krav och behov. Som ett led i detta går vi fr.o.m. 1 mars över till ett nytt affärssystem, vilket innebär en förbättrad effektivitet och smidigare hantering för både oss och dig som kund.

Snart dags att presentera resultatet av tävlingen!


Publicerad 190211 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Visste du om att vi inte bara kör grus???

På Logistik- & Distributionsmässan den 6-7 februari bjöd vi till en tävling som gick ut på att svara på 3 frågor om AkkaFRAKTs affärsområde för Distribution och få chansen att vinna fina priser samtidigt som man får lära känna oss bättre. Resultatet kommer att presenteras på LinkedIn senast den 22e februari. Håll utkik!

Ny plattform för KundWEBB


Publicerad 190122 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Fr.o.m. mars 2019 går vi över till ett nytt affärssystem för att på ett bättre  sätt möta våra kunders krav och behov. Ändringen innebär att vi även kommer att gå över till en ny plattform för Kundwebb.

Kom och träffa oss på Malmömässan!


Publicerad 190117 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Kom och träffa oss på Malmömässan

Den 6 -7 februari välkomnar vi er till Malmömässan och vår monter G16! Tävla om fina priser och lär känna oss samtidigt!

Intervju med vår Styrelseordförande


Publicerad 180925 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


​I intervjun berättar Stefan Andersson om sitt uppdrag i AkkaFRAKTs Styrelse samt svarar på frågor rörande utmaningar och möjligheter som vi står inför samt om AkkaFRAKTs fokus framöver.

AkkaFRAKT byter VD


Publicerad 180822 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Anders Lindström, VD för AkkaFRAKT, har efter 2 ½ år beslutat sig för att lämna uppdraget på grund av sin tidigare sjukdomsbild. Under Anders ledning har föreningen haft en mycket positiv utveckling genom att konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten.

Anders Lindströms sista arbetsdag är den 24 augusti 2018.

Styrelsen har för avsikt att tillsätta Anders Ljunge som tillförordnad VD under tiden för rekrytering av ny VD.

​För mer information kontakta:

Stefan Andersson, styrelseordförande AkkaFRAKT

Förändringar i Styrelsens sammansättning


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKTs Styrelse har förstärkts med två nya externa ledamöter. Vid vårstämman den 15e maj 2018 utsågs Stefan Andersson till ny styrelseordförande i AkkaFRAKT, som tar över efter Anne-Lie Lind, och Viktor Pansell ersatt Anders Jonasson som styrelsesuppleant.

Hållbarhetsredovisning 2017


Publicerad 180613 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Detta är AkkaFRAKT i Skåne ek för:s första hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2017. Denna hållbarhetsrapport omfattar AkkaFRAKT i Skåne Ek För och dess dotterföretag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med kraven i ÅRL 6 kap.     

AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart


Publicerad 180214 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Enligt hastighetsmätningar inom Svenskt Hastighetsindex som genomfördes i slutet på 2017 är AkkaFRAKT bäst på att hålla rätt fart. Resultatet baseras på sammanlagt 3 614 observationer inom segmenten tunga lastbilar och tunga lastbilar med släp. Det finns stora skillnader mellan transportörerna. 

Fair Transport - Vi har tagit ställning


Publicerad 180212 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

Pages