Nyheter

AkkaFRAKT 80 år


Publicerad 170303 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


1936 bildades Lunds Lastbilsägareförenings Ordercentral. Cirka 18 förvärv och fusioner senare heter vi AkkaFRAKT och är 180 delägare med cirka 500 lastbilar som utför transportuppdrag. 80 år måste uppmärksammas, och det gör vi med en film.

Mats Lindberg blir Affärsområdeschef Logistik


Publicerad 160607 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Mats Lindberg är med 30 år inom transportbranschen den person som ska leda AkkaFRAKTs affärsområde Logistik vidare. Mats kommer närmast från GDL Transport AB, Kristianstad, där han under många år haft olika positioner inom GDL, framför allt inom logistik. Mats har även en karriär inom DFDS bakom sig.

-    Med min mångåriga erfarenhet inom spedition och åkeri kan jag tillföra erfarenhet från produktion och se verksamheten med nya ögon, säger Mats Lindberg, Affärsområdeschef Logistik.

Aktivt miljöarbete


Publicerad 160519 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Som ett ISO 14001-certifierat företag arbetar vi ständigt mot att minska miljöbelastningen våra tjänster medför.

Klimatsmarta logistiklösningar som att samlasta gods från flera kunder bidrar till betydlig minskning av bränsleförbrukning. Genom att minska antalet transportstopp vid leveranser och avhämtningar av gods effektiviserar vi godsflödet, vilket gynnar miljö och är mer tidseffektivt.
Några exempel på vårt miljöarbete:

Anders Hallström ny Key Account Manager vid AkkaFRAKT


Publicerad 160407 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Anders Hallström är ny Key Account Manager inom Affärsområde Logistik. Anders är 45 år, bor med sambo Johanna och tre barn i Höllviken. Eller två barn närmare bestämt. Kasper, 16 år, älskar ishockey och bor i Karlskrona och går på ishockeygymnasium. Dottern Tindra är 13 år och yngsta sonen Svante är 4 år gammal. Själv har Anders en stark koppling till idrottsvärlden, bland annat genom fotboll.

Anders Lindström är AkkaFRAKTs nya VD


Publicerad 160229 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Anders Lindström är AkkaFRAKTs nya och han har en gedigen bakgrund inom transportbranschen. Med drygt 25 år, varav 23 år som VD i olika företagsformer, kommer han senast från GDL Transport AB, och dessförinnan GKF Frakt AB.
-    Uppdraget jag fått från ägare och styrelse sammanfaller med min uppfattning om hur AkkaFRAKT bör utvecklas för att kunna möta de krav som våra kunder ställer på oss, idag och i framtiden, säger Anders Lindström.

AkkaFRAKT byter VD


Publicerad 150907 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKT har antagit en strategisk inriktning som kräver rekrytering av ny VD. Anne-Lie Lind, nuvarande styrelseordförande i AkkaFRAKT, blir från den 7 september 2015 tillförordnad VD. Anne-Lie Lind har lång erfarenhet att leda stora organisationer och kommer närmast från SKF. 

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny VD.
    

För mer information kontakta:
Anne-Lie Lind, tf VD, AkkaFRAKT
0709-114 901, anne-lie.lind@akkafrakt.se

Flexibla specialtransporter


Publicerad 150701 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Nu kan vi serva våra kunder med ännu fler specialtransporter. AkkaFRAKT har nämligen förvärvat SYDFRAKT som utför specialtransporter. Med bland annat en låglastare som blir 2 meter längre än tidigare trailers och har en lasthöjd på 30 centimeter tar vi hand om det mesta som kan lastas på en lastbil. 
Emil Dahl, tidigare ägare till SYDFRAKT, är rekryterad till AkkaFRAKT som säljare och transportledare. Med Emils djupa kunskaper om specialtransporter har AkkaFRAKT fått en länge eftersökt förstärkning. Vi är med andra ord redo för att lösa alla dina transportbehov.

AkkaFRAKTARE håller hastigheten


Publicerad 150616 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Svenskt hastighetsindex (SHI) har utfört mätningar i april och maj 2015. SHI är ett verktyg för att bedöma hur bra transportföretag är på att följa hastighetsregler. AkkaFRAKT deltog i mätningarna inom segmentet tunga lastbilar samt tunga lastbilar med släp, och blev jämfört med andra företag inom samma fordonssegment.  

Resultatet blev strålande! 84 procent av AkkaFRAKTs chaufförer håller hastigheten, vilket är betydligt bättre än genomsnittet som är 59 procent. 7 494 lastbilar blev noterade under mätningen.

En vinst för våra kunder


Publicerad 150522 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


AkkaFRAKT har tillsammans med Österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tilldelats Godstransportrådets nationella pris Årets Lyft. Priset delades ut under ett seminarium som hölls av Godstransportråden i Sverige, vid Logistik & Transportmässan i Göteborg, den 19 maj.

Logistiklösningar


Publicerad 150318 Vill du veta mer? info@akkafrakt.se


Vi på AkkaFRAKT vill vara mer för dig än bara din transportleverantör och logistikpartner. Vi vill vara ditt bollplank i alla dina logistikfrågor. Gemensamt kan vi hitta kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet som gynnar ditt företag. Från flera av våra logistikcenter, till exempel Bergaterminalen i Helsingborg, sköter vi tredjepartslogistik. Allt från lösa konsumentförpackningar till helpalls-hantering.

Pages