Organisation

Ett företag med växtkraft.

AkkaFRAKT har en effektiv, flexibel och marknadsanpassad organisation för att kunna möta de krav som delägarna och kunder ställer på oss i dag och kommer att ställa på oss i framtiden.

Företaget är uppdelat i fyra affärsområden; Bygg & Anläggning, Industri & Handel, Miljö & Jordbruk och Kran & Special. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov.

AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö.

AkkaFRAKT ägs av ca 140 delägare som tillsammans förfogar över cirka 440 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer.