Partners

Delägare i OnRoad
AkkaFRAKT är delägare i nätverket OnRoad - ett av Sveriges största transportnätverk för torrt del- och helpartigods. OnRoad har en liten central organisation och det är i stället delägarna runt om i Sverige som står för den personliga servicen och lokala närvaron. Nätverket länkas samman i ett gemensamt IT- och bokningssystem. Det innebär att du kan få ditt gods skickat från Ystad till Haparanda över natten till fast pris.

 

Medlem i ATLAS Logistik
AkkaFRAKT är medlem i ATLAS Logistik som är en sammanslutning av fem regionala transport- och logistikföretag. Genom samarbetet kan vi erbjuda kundanpassade tjänster både inom och utom Sverige där vi kombinerar den lokala närheten med stor geografisk täckning.