Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

AkkaFRAKT arbetar målmedvetet och konsekvent för att på alla nivåer hålla en hög kompetens och genom hållbara transporter minska vår verksamhets miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att vi har viktiga certifieringar som ISO 9001 och 14001 och att vi ständigt provar ny teknik och lösningar som minskar miljöbelastningen.

Systematisk miljö- och kvalitetsuppföljning
Affärssystemet TDXlog utvecklats ständigt och utbildningar genomförs med alla i koncernen. TDXlog ger möjlighet till stöd och uppföljning av kvalitets- och miljökritiska fakta.

AkkaDEMIN — vår egen skola för höjd kompetens
AkkaFRAKT arbetar strukturerat med utbildning av delägare, chaufförer och tjänstemän. Sedan början av 2000-talet har det skett under namnet AkkaDEMIN och kompetenshöjningen säkrar att AkkaFRAKT har chaufförer med uppdaterad kompetens. Kravet från EU om yrkeskompetensutbildning har via Transportstyrelsen utmynnat i att AkkaDEMIN löpande utbildar koncernens alla förare.

Certifierade transporter
AkkaFRAKTs ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO-standard 9001 och 14001. I AkkaFRAKTs ledningssystem ingår de principer och värderingar som ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi vill ha en sund utveckling av våra affärer där vi skapar värde för våra kunder, ägare och andra intressenter. Vi vill vara en god och pålitlig affärspartner. Miljöhänsyn är en del i våra beslutsprocesser och vi arbetar aktivt med att finna nya lösningar för såväl AkkaFRAKT som våra kunder.  Vi hushåller med råvaror och energi samt verkar för att minska negativ miljöpåverkan. Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Genom engagerade delägare och medarbetare skapas förutsättningar att leverera med högsta kvalitet.

 

Ladda ner  ISO 9001 certifikat

Ladda ner ISO 14001 certifikat

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2017