Om AkkaFRAKT

Om AkkaFRAKT

Välkommen till transportkoncernen där ägarna sitter bakom ratten.

AkkaFRAKT ägs av egna företagare med ett engagemang utöver det vanliga. Därför kan du alltid lita på att vårt ord håller hela vägen. 

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Kunderna finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Vi har cirka 500 egna fordon och omsätter omkring 800 miljoner kronor (2017). Huvudkontoret finns i Malmö. 

Här är tre skäl att anlita oss.

• Nätverk i Sverige och Europa
Transport till Tyskland? Eller gods från Ystad till Haparanda – över natten och till fast pris? Inga problem, eftersom AkkaFRAKT är delägare i det rikstäckande nätverket OnRoad samt medlem ATLAS Logistik.

• Eget utbildningscentrum
I Akkademin drillas våra egna och andra företags medarbetare i allt från miljösmart körning till hur man transporterar betongelement. Och satsningen har gett resultat. Ett exempel på det är att 85 procent av AkkaFRAKTs chaufförer har sänkt hastigheten. (Branschsnittet ligger på 60 procent.)

• Kvalitets- och miljöcertifierat
AkkaFRAKT är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar med trafiksäkerhet enligt Sveriges Åkeriföretag.