Organisation

Ett företag med växtkraft.

AkkaFRAKT har en effektiv, flexibel och marknadsanpassad organisation för att kunna möta de krav som delägarna och kunder ställer på oss i dag och kommer att ställa på oss i framtiden.

Företaget är uppdelat i tre affärsområden; Bygg & Anläggning, Industri & Handel och Miljö & Jordbruk. Varje affärsområde har ett flertal marknadsområden som erbjuder tjänster anpassade för olika transportbehov.

AkkaFRAKT ägs ca 160 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer.