Specialtransport

Specialtransport

Behöver du flytta en silo, jordbruksmaskin eller båt?

Det ena uppdraget är sällan likt det andra inom Specialtransport. Variationen på godset och olikheterna i förutsättningarna är extremt stora. Varje uppdrag kräver noggranna förberedelser.

Det kan gälla färdväg, där till exempel höjden på korsande broar eller vägens bredd kan utgöra hinder för framkomligheten. I många fall krävs följebilar med varningsskyltar och tillstånd från Vägverket.

Ett engångsuppdrag kan vara att ett gjuteri behöver hjälp med transport och uppsättning av en skulptur. De vanligaste specialtransporterna är breda jordbruksmaskiner och grävmaskiner, ett område AkkaFRAKT med åren blivit specialister på. Vi löser självklart även transport av allt gods som är stort, långt, brett eller tungt.

Fordonsflotta: låglastande trailers, trombontrailer, maskinbilar med släp, lastväxlare med maskinsläp samt kranbilar.


Beställning/transportledning: 040-691 78 76