Våra Åkarwebbar

Fr.o.m. 1 mars går vi över till en ny plattform för Åkarwebb. Ändringen innebär att vi under en övergångsperiod kommer att använda parallellt både gamla och nya åkarwebben. Gamla åkarwebben använder du  för att ladda ner statistik och tidigare anräkningar för perioder fram till 28e februari 2019. Nya åkarwebben använder du för uppföljning av pågående och genomförda order samt avräkning och statistik för mars 2019 och framåt.

Följ länkarna nedan:

”Nya” Åkarwebben – uppföljning, statistik och avräkning för mars 2019 och framåt

”Gamla” Åkarwebben – för statistik och avräkning fram till 28e februari 2019