Våra Kundwebbar

Fr.o.m. 1 mars går vi över till en ny plattform för Kundwebb. Ändringen innebär att vi under en övergångsperiod kommer att använda parallellt både gamla och nya kundwebben. Gamla kundwebben använder du  för att ladda ner statistik för perioder fram till 28e februari 2019. Nya kundwebben använder du för att lägga nya order och få fram statistik för mars 2019 och framåt.

Följ länkarna nedan:

”Nya” Kundwebben – för hantering av nya order och statistik för mars 2019 och framåt

”Gamla” Kundwebben – för statistik fram till 28e februari 2019